Ambalaj Ürünleri EAC Belgesi

Ambalaj Ürünleri EAC Belgesi

TR CU 0052011 – Ambalaj ürünleri

Ambalaja giren her ürün için koruma paketi olarak görev yapan malzemeye çeşididir. Gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatmak için kullanılmaktadır. Ayrıca diğer ürünlerinde korunmasını sağlayan ambalaj ürünleri uygun koşullarda depolanmasını da sağlamaktadır. EAC Sistemi kapsamında EAC belgesi alınan ambalajlı gıda vb ürünler malzemeler ile teması nedeniyle TR CU 0052011 Ambalaj ürünleri teknik regülasyonuna göre hazırlanmalıdır.

Bu teknik regülasyon çerçevesinde ambalajlı ürünler dışarıdan gelen her türlü zararlı bakteri, mikrop ve hastalıklara karşı ürünler için hijyenik ortamlar sağlamak ve insan sağlığı, malını korumak için ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca ürünlerin TR CU 0052011 teknik regülasyonuna göre ambalajlanması ürün kayıplarını da engellemektedir.

TR CU 0052011 Ambalaj ürünler teknik regülasyonu 18 Kasım 2010 tarihinde Belarus Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’ndaki Birleşik İlkeler ve Teknik Düzenleme Kuralları Anlaşması uyarınca ortaya çıkartılmıştır. Gümrük Birliği’nin gümrük bölgesinde, uygulama ve yerine getirme için zorunlu olan ambalaj (kapaklar) için tek tip gereklilikleri belirlemek ve Gümrük Birliği’nin gümrük bölgesinde dolaşıma sokulan ambalajın (kapakların) serbest dolaşımını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Ambalajlı ürünler için yapılacak uygunluk beyanını imalatçı firma sahibi yada firma tarafından yetkilendirilmiş şahıslar tarafından yapılmalıdır. Ambalajlı ürünler için uygunluk beyanı verecek yetkili aşağıdaki prosedürlerine sahip olmalıdır.

  • Teknik belgenin oluşturulması
  • Uygunluk testi
  • Ürün örneği
  • Uygunluk beyanının kabulü ve tescili
  • Ürüne EAC işareti koymak

İmalatçı firmalar gerekli belgeler ışığında akredite muayene kuruluşuna başvuru yaparak ambalajlı ürünleri için TR CU 0052011 teknik regülasyonu kapsamında istedikleri ve belirlenene sürelerle belgelerini alabilirler.

Femko belgelendirme, TR CU 0052011 – Ambalaj ürünleri teknik regülasyonu kapsamında ve EAC sistemi kapsamında firmalara profesyonel hizmetler sunmaktadır.