TÜRKAK Akreditasyon Hizmeti Veren Tek Kuruluş Olarak Tescillendi

TÜRKAK Akreditasyon Hizmeti Veren Tek Kuruluş Olarak Tescillendi

Türkiye’de “Periyodik kontrol, muayene, test, belgelendirme vb.” gibi uygunluk değerlendirme alanlarında akreditasyon hizmeti veren TÜRKAK yapılan düzenlemeyle akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş olarak tescillenmiştir. Türkiye sınırları içinde Türkak dışında akreditasyon hizmeti verdiğini iddia eden kurumlara kesinlikle itibar edilmemelidir. Türkak haricindeki başka kurumlardan alınan akreditasyon hizmetleri yasa dışı olmakla birlikte tamamen geçersiz sayılmaktadır.

Yapılan düzenlemeyle yasa dışı akreditasyon hizmeti verme teşebbüslerinin önüne geçildiği belirtilerek, ilgili düzenlemeyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

“TBMM’nin 7161 sayılı Kanun düzenlemeyle birlikte TBMM’nin 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumuna İlişkin Çeşitli Hükümler Hakkında Kanunun 22’nci maddesine ‘Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye’de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup, başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Türk Akreditasyon Kurumunun görev alanına giren kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etme konusunda faaliyette bulunamaz, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemez, akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamaz’ fıkrası eklendi.”

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, TÜRKAK’nin 7161 sayılı Kanun düzenlemesi ile akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş olarak tescillendiği ve kararın dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Açıklamada, Avrupa Birliği Tüzüğü 765/2008 sayılı hükümleri uyarınca Avrupa Akreditasyon Birliği’nde üyesi ülkelerde uygunluk değerlendirmesi alanında yalnızca bir akreditasyon kuruluşunun hizmet vermesine izin verildiği ve TÜRKAK’nin da bu doğrultuda TBMM tarafından Türkiye’de uygunluk değerlendirmesi alanında akreditasyon hizmeti veren tek kurum olarak tescillendiği bilgisi yer aldı.