Zorunlu periyodik Muayene

FEMKOFEMKO 5 Kasım 2015

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarihli 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Bu yönetmeliğe göre işletmenizdeki tüm kaldırma iletme ekipmanlarının, basınçlı ekipmanların, elektriksel teknik ölçümlerin ve iş hijyeni gibi noktalarda standartlarda aksi belirtilmediği sürece yılda en az 1 defa periyodik muayenelerinin yaptırılması hükmedilmiştir.

FEMKO Certification & Inspection, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre “Kaldırma ve İletme Makinaları ve Basınçlı Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri ile Elektriksel Ölçümler” konusunda “A Tipi Muayene Kuruluşu” olarak TÜRKAK tarafından akredite olmuş kuruluşlarla, hizmetlerini bu kapsamda sürdürmektedir.

Lütfen çalışanlarınızın ve çevrenizin, sağlığı ve güvenliği için geç olmadan periyodik kontrol ve muayenelerinizi yaptırınız.

KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ;

 • Platform (Sütunlu Çalışma Platformu, Asılı Erişim Donanımı, Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu)
 • Asansör (Cephe Asansörü, Elektrikli Asansör, Hidrolik Asansör, Yük ve Servis Asansörleri)
 • Yürüyen Merdiven, Yürüyen Yol, Teleferik, Teleski, Telesiyej
 • Kaldırma Ekipmanları (Mekanik, Hidrolik ve Pnömatik Kaldırıcılar) Forklift, Manlift, Handlift, Transpalet, Kriko, Araç Kaldırma Lifti)
 • Vinçler (Kule Vinç, Portal Vinç, Mobil Vinç, İnşaat Vinci, Gezer Köprülü Vinç, Tavan Vinci, Monoray Vinç, Gırgır Vinç, Pergel Vinç, Araç Üstü Vinç, Caraskal)
 • Bağlantı Elemanları (Halat, Kanca, Sapan, Eye, Mapa, Bold)
 • İş Makinaları (Çekici, Yükleyici, Greyder, Silobas)

BASINÇLI EKİPMANLAR PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ;

 • Kazanlar (Buhar Kazanı, Kızgın Su Kazanı, Kızgın Yağ Kazanı, Kalorifer Kazanı, Sıcak Su Kazanı, Buharlı Pişirme Kazanı)
 • Tanklar (Hidrafor Tankı, Hava Tankı, Genleşme Tankı, Boyler Tankı, Kara Tankeri Tankı, Sanayi Gaz Tankeri Tankı, Sanayi Gazları Depolama Tankı, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Depolama Tankı, Basınçlandırma Tankı, Patlayıcı, Parlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddeleri Depolama Tankı, Azot Tankı, Vakum Tankı )
 • Otoklav, Kompresör, Buhar Jeneratörü
 • Basınçlı Kap Emniyet Cihazları (Emniyet Ventili)

ELEKTRİKSEL VE ORTAMSAL ÖLÇÜMLERDE PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ;

 • Topraklama Ölçümü ve Kontrolleri, Katodik Koruma Ölçümleri
 • Elektrik Panosu Kontrolleri, Elektrik İç Tesisat Kontrolleri, Jeneratör Ölçümleri
 • Paratoner Ölçümü ve Kontrolleri
 • Yalıtım Direnci Ölçümleri, Yalıtım Geçirgenlik Ölçümleri
 • Alçak Gerilim Panoları Görsel Kontrolü (Elektriksel ölçüm ve kontrol dahil)
 • Motopomp, Jeneratör, Makinaların Elektriksel Kontrol Ölçümleri
 • Aydınlık Seviyesi Ölçümleri (Doğal ve Lokal Aydınlatmaya Bağlı Ölçümleri)
 • Titreşim Seviyesi Ölçümleri (Kişisel ve Ortamsal Titreşim Maruziyeti Ölçümleri)
 • Gürültü Seviyesi Ölçümleri (Ortamsal ve Kaynaksal Gürültü Ölçümleri)
 • Toz Seviyesi Ölçümleri (Ortamsal Partikül Maruziyeti Ölçümleri)

KONUNUN HÜKMEDİLDİĞİ YÖNETMELİĞİN AYRINTILARI;

Yönetmeliğin Ek I bölümünde; iş yerinde kullanılacak olan iş ekipmanlarında bulunması gereken asgari gerekler, Ek II bölümünde; iş ekipmanın kullanımı ile ilgili güvenlik düzeyi, Ek III bölümünde; hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar belirtilmiştir.

 • Anılan yönetmeliğin, Ek III Bölümünün 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin, 2.1. Basınçlı Kap ve Tesisatlar bentinin, 2.1.1. alt benti “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.” hükmüne yer vermiştir.
 • Anılan yönetmeliğin, Ek III Bölümünün 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin, 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir.
 • Anılan yönetmeliğin, Ek III Bölümünün 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin, 2.3. Tesisatlar maddesinin, 2.3.1. bendi “ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır” hükmündedir.

Yine 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”na göre çıkarılan ve 20 Ağustos 2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik”in İkinci Bölüm Yükümlülükler ve Uyulması Gereken Kurallar, İş Verenlerin Yükümlülükleri isimli 5. Maddesi gereğince “İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuarlara yaptırmakla yükümlüdür.” hükmündedir.

İş Ekipmanlarınızın Periyodik Muayenesi kapsamında, FEMKO Certification & Inspection  alanında deneyimli mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Kaldırma İletme Ekipmanlarının Muayenesi, Basınçlı Ekipmanların Muayenesi, Asansörlerin Muayenesi, Elektriksel Teknik Ölçümler, Ortam Ölçümleri işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

FEMKO

FEMKO

Femko Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim Belgelendirme Ltd. Şti. faaliyetlerine 2014 yılında kuruluşu ile başlamıştır. Femko muayene, gözetim, test ve belgelendirme alanında profesyonel ve yenilikçi hizmetler sunmayı hedefleyerek bu yola çıkmıştır. Alanında tecrübeli mühendis ve personel kadrosuyla sürekli büyüyen ve gelişen bir kuruluştur.

Femko ilgili alanlarda Türkak akreditasyonu ile yürütmüş olduğu tüm faaliyetleri için, gerek A-Tipi Muayene Kuruluşu yetkisi, gerekse Onaylanmış Kuruluş yetkisiyle Uluslararası arenada çalışmalarını hızla devam ettirmekte ve markalaşma yolunda ilerlemektedir.

FEMKO: Diğer Yazıları
 • Önemli Güncelleme: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayınlandı – 2019

  Önemli Güncelleme: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayınlandı – 2019

  Devamı
 • OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel

  OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel

  Devamı
 • TÜRKAK Akreditasyon Hizmeti Veren Tek Kuruluş Olarak Tescillendi

  TÜRKAK Akreditasyon Hizmeti Veren Tek Kuruluş Olarak Tescillendi

  Devamı
 • Labaratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi Organizasyonu

  Labaratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi Organizasyonu

  Devamı
 • Milli Eğitim Bakanlığı ile İSG Konusunda İki Yeni Protokol İmzalandı

  Milli Eğitim Bakanlığı ile İSG Konusunda İki Yeni Protokol İmzalandı

  Devamı
 • İş Ekipmanlarının Kontrolleri Artık Yetkin Ellerde

  İş Ekipmanlarının Kontrolleri Artık Yetkin Ellerde

  Devamı
 • İş Hijyeni Ölçümlerinde Yetkili Laboratuvarlar Kapasitelerini Geliştiriyor

  İş Hijyeni Ölçümlerinde Yetkili Laboratuvarlar Kapasitelerini Geliştiriyor

  Devamı
 • Bakan Sarıeroğlu İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yapılan Çalışmalara Dikkat Çekti

  Bakan Sarıeroğlu İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yapılan Çalışmalara Dikkat Çekti

  Devamı
 • Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Yayınlandı

  Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Yayınlandı

  Devamı
 • Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 2018

  Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 2018

  Devamı
 • Periyodik Kontrolde Akreditasyon Zorunluluğu

  Periyodik Kontrolde Akreditasyon Zorunluluğu

  Devamı
 • 2014/33/AB Yeni Asansör Yönetmeliği Yayımlandı

  2014/33/AB Yeni Asansör Yönetmeliği Yayımlandı

  Devamı
 • Yazarlarımız

  Populer Makaleler

  Hayat Kurtaran Röle!

  Kurumsal Haberler

  Onaylanmış Kuruluş Yetkilendirilmesi
  TÜRKAK Kapsam Genişletmesi
  39. Asansör NB Grup Toplantısı Yapıldı

  Sektörel Haberler

  Önemli Güncelleme: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayınlandı – 2019
  OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel
  TÜRKAK Akreditasyon Hizmeti Veren Tek Kuruluş Olarak Tescillendi