Asansör CE – Kapsam Genişletmesi

Asansör CE – Kapsam Genişletmesi

Femko Corporation, Avrupa Komisyonu tarafından “2014/33/AB Asansör Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği” kapsamlarında yürütmüş olduğu faaliyetlerle ilgili kapsam genişletmesi ve EN 45011 – EN ISO/IEC 17065 standardı gereklilikleri çerçevesinde ürün belgelendirme kuruluşu olarak 05.12.2018 tarihi itibarı ile AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi (NANDO) üzerinde “2705” kimlik numarası ile Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) olarak yetkilendirilmiştir. Görevlendirme ve atama ile ilgili olarak ONTEK sistemi üzerinde de gerekli atama işlemleri tamamlanmış olup, yetkilendirme ile ilgili kayıtlara T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üzerinden erişebilir ve ya aşağıda belirtilen link üzerinden Avrupa Komisyonu sayfasına ulaşabilirsiniz.

ONAYLANMIŞ KURULUŞ (NOTIFIED BODY) YETKİ BİLGİLENDİRMESİ İÇİN TIKLAYIN

AB ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması uyarınca Türkiye AB’nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatını uyumlaştırmayı taahhüt etmiştir. Bugüne kadar ülkemiz 250 civarında mevzuatı uyumlaştırmıştır ve mevzuata ilişkin güncellemeler yetkili kuruluşlar tarafından takip edilmektedir.

Mevzuat uyumu ülkemize bazı hakları da beraberinde getirmektedir. Bu minvalde 1/2006 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile Türkiye uyumlaştırdığı mevzuat kapsamında onaylanmış kuruluş atama hakkını elde etmiştir. Onaylanmış kuruluşlar, üçüncü taraf bağımsız test veya belgelendirme hizmeti gerektiren CE işaretli ürünlerde piyasaya arz öncesi bu hizmeti sağlamaktadır. Böylelikle üreticilerimiz veya ihracatçılarımız bu hizmeti ulusal kuruluşlardan temin edebilmektedir.

Onaylanmış kuruluş olarak uygunluk değerlendirme faaliyetlerini sürdüren Femko‘nun, Asansör firmalarına uygulanacak uygunluk değerlendirme modülleri konusundaki yeni kapsamları aşağıdaki gibidir.

-Asansörlerin AB Tipi İncelemesi (Modül B, Ek-IV )
-Asansörlerin Son Muayenesi (Ek-V)
-Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül G, Ek-VIII )
-Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül E, Ek-X)
-Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi ile Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu (Modül H1, Ek-XI)
-Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül D, Ek-XII)

*Asansörlerin Risk Analizi Sertifikası – Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül G, Ek-VIII )
*Asansörlerin Tasarım İnceleme Sertifikası –  (Modül H1, Ek-XI Madde 3.3.)