2006/42/AT CE Belgesi Belgelendirme

2006/42/AT CE Belgesi Belgelendirme

2006/42/AT makina emniyeti yönetmeliğine verilen bir tanımdır. Makina emniyet yönetmeliği ile makinalarda oluşabilecek kazaların önüne geçmek için ortaya çıkmıştır. 2006/42/AT yönemeliğine uygun bir makinalar CE belgesi alarak makinalarına CE işareti iliştirebilirler. Makina emniyet yönetmeliğinin ilk maddesi bizlere yönetmelik ile ilgili kriterleri, güvenlikleri ve bu yönetmeliğin hangi makinalara uygulanacağı yazmaktadır.

Makina Emniyet Yönetmeliği

Madde 1: Makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Makinalarınızda bulunan CE işareti “Makina emniyet yönetmeliğine” uyduğunuz anlamına gelmektedir. Femko belgelendirme, 2006/42/AT Makine emniyet yönetmeliği kapsamında, son derece profesyonel mühendis kadrosuyla ve sektörel tecrübesiyle, Makina güvenlik testleri, Teknik dosya denetimleri ve CE belgelendirme işlemlerinizin tümüne hizmetlerini sunmaktadır.