Gıda Makinesi CE Belgesi

Gıda Makinesi CE Belgesi

Gıda makinesi, Gıda sektöründe kullanılan ürünlerin karışımını, dolumunu, kesimini ve seri olarak üretilmesini sağlayan makinelerdir. Büyük ve pahalı olan bu makineler günümüzde insanların gıda ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmektedirler. Gıda makinesi üretimini yapan firmalar gıdasal ürünlerin seri üretimini yapan firmaların ihtiyaçları doğrultusunda gıda makinesi üretimi yapmaktadır.

Gıda makinesi üreten imalatçı firmalar makinelerini Avrupada ve ülkemizde satışa sunabilmesi için CE işaretine ihtiyacı vardır. CE işaretini alabilmeleri için AB 2006/42/EC direktifine ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 2006/42/AT yönetmeliğine uygun olarak üretmelidir. Bu yönetmeliğe göre Gıda imalatı yapan firmalar CE belgesi alabilmeleri için Onaylanmış kuruluşlara başvurmalıdır.

Makina Emniyet Yönetmeliğinin Amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Bu yönetmelik, Gıda makineleri, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamları, kaldırma aksesuarları, halat, kayış, zincir, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış makinaları kapsar.

Onaylanmış kuruluşlar Makina Emniyet Yönetmeliğine göre Gıda makineleri için CE Belgesi düzenlemektedir. Onaylanmış kuruluşlar Gıda makineleri için İlgili yönetmelikte belirtilen standartlara göre CE belgesi düzenler. Gıda makineleri için güvenlik testleri, teknik dosya incelemeleri gibi CE belgesi için gerekli inceleme ve testleri yaparak CE belgesi düzenler.

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Gıda makineleri için Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.