İnşaat Asansörü CE Belgesi

İnşaat Asansörü CE Belgesi

İnşaat asansörü, şantiye alanlarında ve diğer yapı inşaatlarında ağır yükleri kaldırmak ve çalışan personel istenilen kata çıkartmak için kullanılan asansördür. İnşaat asansörleri ile inşaatların yapım süresi daha da hızlı hale gelmiştir. İnsan sağlığını önemli ölçüde koruyan inşaat asansörleri imalatı sırasında kalite ve standartlara uymalıdır.

İnşaat asansörleri, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 2014/33/AB yönetmeliğine uygun olarak imalatı yapılmalıdır. Asansör yönetmeliğinin amacı “asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir.“Bu yönetmeliğe uyan inşaat asansörü imalatı yapan firmalar CE belgesine sahip olurlar. CE belgesine sahip firmalar ürünlerine CE işareti iliştirmelidir. CE işareti ile İnşaat asansörleri Avrupa pazarında serbest dolaşım hakkına sahip olurlar.

CE belgesi Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Onaylanmış kuruluşlar tarafından verilir. Onaylanmış kuruluşlar İnşaat asansörü üreten ve montajı yapan firmalar için CE belgelendirme hizmeti vermektedir. Asansör imalatçısı ve montajcısı Asansör yönetmeliğindeki yükümlülüklerini yerine getirdiğinde CE belgesini daha kolay alabilirler.

Femko Belgelendirme, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, İnşaat Asansörleri için Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.