Monoray Vinç Periyodik Muayene

Monoray Vinç Periyodik Muayene

Monoray Vinç; Düz ve eğri bir şekil içerisinden geçen elektrik motoru ile hareketini sağlayarak yükleme yapılmasına monoray vinç denir. Bu yüzdende düz ve eğri şekillerde taşınması gereken malzemelerin taşımacılığı yapmaktadır.

Periyodik Muayene Süresi

Monoray vinçler, İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğince kaldırma iletme makinalarının ve basınçlı kapların muayene periyodları standartları aksi belirtilmediği sürece yılda en az bir defa periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Monoray Vinç İle İlgili Periyodik Muayene Yönetmeliği

Femko 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu” ve bu kanuna göre hazırlanmış “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik muayeneleri yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Monoray Vinç Periyodik Muayene Firmaları

Monoray Vinç Periyodik Muayene firmanız bünyesindeki kaldırma ve iletme makinalarının periyodik muayeneleri kapsamında test ve muayenelerinin yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve muayenesi yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat ediniz.

Monoray Vinç Kullanma Talimatı

  • Vinci boşta çalıştırmak suretiyle normal çalışıp çalışmadığını izleyiniz.
  • Vinç kancasının kaldırılacak yükün tam ortasında olmasına dikkat ediniz.
  • Monoray vince kapasitesinden fazla yük yüklemeyiniz.
  • Kancanın; kaldırılacak yüke iyi bağlanmış olmasına dikkat ediniz.
  • Yükü 5 – 10 cm kaldırmak suretiyle bekletiniz.
  • Frenlerin tutup tutmadığını gözlemleyiniz.
  • Yükü kaldırma veya indirme sırasında vinci olumsuz etkileyecek sert hareket ve manevralardan kaçınınız.
  • Hiçbir zaman kaldırılan veya indirilen yükün altında durmayınız.
  • Kaldırılan yükü uzun süre askıda tutmayınız.