Tekstil Makinesi CE Belgesi

Tekstil Makinesi CE Belgesi

Tekstil makineleri, adından da anlaşıldığı gibi tekstil sektöründe kullanılmak üzere imalatı yapılmış makinelerdir. Türkiye ekonomisinin büyük bir bölümünde etkin olarak çalışan tekstil makineleri yabancı ülkelere ihraç edilmektedir. Avrupa ülkelerine ihraç edilen bu makineler CE belgesine sahip CE işaretli ürünlerdir.

Tekstil makineleri imalatı yapan firmalar ürünlerini Avrupa birliği ülkelerine ihraç edebilmeleri için CE belgesine sahip olmaları gerekir. Tekstil makineniz için CE belgesi aldığınızda hem Avrupada serbestçe satabilir hemde makineleriniz belli kalite ve standartlarda olduğunu gösterir.Tekstil makinesi üreticileri CE işareti almak ve ürünlerine CE işareti iliştirebilmeleri için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Onaylanmış kuruluşlara başvurmalıdırlar. Onaylanmış kuruluşlar Tekstil makine üreticileri için CE belgesi hazırlamaktadır.

Onaylanmış kuruluşlar, AB direktiflerine uygun olarak hazırlanmış Makine Emniyet Yönetmeliğine uymaktadır. Bu yönetmeliğe makine imalatçısı, montajcısı ve Onaylanmış kuruluşlar uymak zorundadır. CE belgesi veren Onaylanmış kuruluşlar tekstil makineleri için Makine güvenlik testleri, Teknik dosya incelemeleri ve CE belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Makine Emniyet Yönetmeliğinin Amacı; “makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Tekstil makineleri için Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.