Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu CE Belgesi

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu CE Belgesi

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu, yüksek yerlerde daha kolay çalışma imkanı sunan bir kaldırma aracıdır. Bina cephelerinin tamirinde, yüksek tavanların tamirinde, büyük ve küçük atölyeler olmak üzere yüksek yerlerde çalışma imkanı sunan ve yüksekliği ayarlanabilen iş platformudur.

İstenilen yere tekerlekleri sayesinde taşınabilen seyyar iş platformu hidrolik sistem ile çalışmaktadır. Tekerlekleri olmasına rağmen kullanılacak yerde sabitleşen iş platformudur. Makina üreticileri tarafından üretilen Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu belli standart ve kalitede üretilmelidir. Yüksek yerlerde çalışma imkanı sağladığı için çalışan personelin güvenliğini en düzeye çıkarmak için bu makinalar, Makina direktifine uygun olarak üretilmelidir. 2006/42/EC makina direktifi insanların ve makinaların güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan direktiftir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu direktifi baz alarak Türkiyede Makina imalatı yapan firmalar için Makina Emniyet Yönetmeliği hazırlamıştır. Makina imalatı yapan firmalar 2006/42/AT makina emniyet yönetmeliğine uymalıdır. Bu yönetmeliğe uymak yasal bir zorunluluktur. Bu yönetmeliğin amacı yönetmelikte Madde 1’de belirtilmiştir. “Makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Makina imalatı yapan firmalar ürünlerini Türkiyede ve Avrupa pazarında kolayca satabilmeleri için CE belgesi almak zorundalar. Bu yönetmeliğe uyarak CE belgesi alabilmeleri için mutlaka Onaylanmış Kuruluşlara başvurmalıdır. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan bu firmalar CE Belgesi vermektedir.

Femko Belgelendirme, 2006/42/EC direktifi baz alınarak hazırlanan 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Yükseltilebilen Seyyar İş Platformları için Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.