Monoray Vinç Periyodik Kontrol

Monoray Vinç Periyodik Kontrol

Monoray Vinç; Doğru ve eğri bir düşey düzlem içerisinden geçen hatta asılı bir şekilde elektrik motorları ile hareket ederek yükleme yapan kaldırma grubuna monoray vinç denir. Monoray vinçlerin en önemli özellikleri; emniyetli, uzun ömürlü ve bakımı kolay makineler olmalarıdır.

Monoray Vinç Periyodik Kontrol

Monoray Vinç Periyodik Kontrol, İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğince kaldırma iletme makinalarının ve basınçlı kapların muayene periyodları standartları aksi belirtilmediği sürece yılda en az bir defa periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Monoray Vinç Kullanma Talimatı

  • Vinci boşta çalıştırmak suretiyle normal çalışıp çalışmadığını izleyiniz.
  • Vinç kancasının kaldırılacak yükün tam ortasında olmasına dikkat ediniz.
  • Monoray vince kapasitesinden fazla yük yüklemeyiniz.
  • Kancanın; kaldırılacak yüke iyi bağlanmış olmasına dikkat ediniz.
  • Yükü 5 – 10 cm kaldırmak suretiyle bekletiniz.
  • Frenlerin tutup tutmadığını gözlemleyiniz.
  • Yükü kaldırma veya indirme sırasında vinci olumsuz etkileyecek sert hareket ve manevralardan kaçınınız.
  • Hiçbir zaman kaldırılan veya indirilen yükün altında durmayınız.
  • Kaldırılan yükü uzun süre askıda tutmayınız.

Monoray Vinç İle İlgili Periyodik Kontrol Yönetmeliği

25.04.2013 Tarihli 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanan; iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği’nin EK-3 teki tabloda basınçlı ekipmanlar ve kaldırma araçlarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri belirtilmiştir.

Monoray Vinç Firmaları

Femko firmanız bünyesindeki kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında test ve kontrollerinin yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından kontrol ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve kontrolü yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat ediniz.