Periyodik Kontrol, Periyodik Muayene ve Yönetmeliği

Periyodik Kontrol, Periyodik Muayene ve Yönetmeliği

Femko olarak Türkiye genelinde mühendis kadromuz ile asansör, kaldırma iletme makinaları, basınçlı ekipmanlar, teknik ve elektriksel ölçümlerin periyodik test ve kontrolleri hizmetleri vermekteyiz.

Çalışma alanlarında kullanılmakta olan ekipmanların çalışan sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için belirli aralıklarla kontrol edilmesi zorunludur. Ekipmanların periyodik kontrolü ile yol açabileceği riskler en aza indirgenmelidir.

TS EN ISO/IEC 17020:2005 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardına göre A tipi bağımsız muayene kuruluşu olarak faaliyet gösteren ve akreditasyon çalışmaları devam eden firmamızın düzenlediği periyodik kontrol raporları gerek iş denetimlerin gerekse çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı iş müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerde geçerli raporlardır.

Periyodik Kontrol Nedir?

Günümüz içerisinde teknolojinin gelişmesiyle makine üretimi artmış ve teknolojiyle donatılarak büyük kolaylıklar sağlanmıştır. İş yerlerinde kullanılan makine veya cihazlar zaman içerisinde bozulmaya ve deforme olmaya başlar. Bu süreç ilerledikçe makinelerin ömrü tükenmektedir.

Makine veya cihazların periyodik kontrolünün yapılması makina ve cihazların ömrünü uzatır. Tabiki makina ve aletler ilk günkü gibi çalışmayacağı için devamlı periyodik kontrollerin yaptırılması gerekir. İş kazalarının önüne geçmek istiyorsanız hemen kontrollerinizi yaptırınız. Tüm makina ve aletlerinizin bakım ve testlerinin yapılması ve uygunluğunun ölçülmesine periyodik kontrol denir.

Hangi Test ve Periyodik Kontroller Yapılmalıdır?

İş Güvenliği ve sağlığı için, Buhar kazanı, Kalorifer kazanı , Hava tankı , Kompresör, Hidrofor, Vinç, Platform , Caraskal , Asansör , Forklift, Topraklama Test ve Kontrolleri, Paratoner Kontrolleri, Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü, makinaların güvenlik kontrolü, gibi birçok kontrol, muayene ve test hizmetlerinin yapılmasında periyodik kontrolleri ve ruhsatlandırması yapılmalıdır.

Kaldırma İletme Makinaların Periyodik Test ve Kontrolleri

Vinçler, caraskallar, forkliftler, liftler, transpaletler, mobil vinçler, kule vinçler, asansörler kurulum ve kullanma koşulları açısından sürekli gözetim altında tutulması gereken iş makinalarıdır. Ülkemizde kaldırma araçlarının yanlış kullanılması ve kusurlu araçların kullanılması sonucu çok sayıda üzücü kaza olmaktadır. Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir uygulamadır.

Basınçlı Ekipmanlar Periyodik Test ve Kontrolleri

Firmanız bünyesindeki basınçlı kapların periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve muayeneyi yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat ediniz.

Asansör Periyodik Kontrol

Bilim ve teknolojideki gelişmelere yönelik asansör teknolojileri de ihtiyaçlar neticesinde gelişmektedir. Gelişmeler doğrultusunda insanlara hız ve rahatlık sunmaktadır. Asansörlerin insan sağlığına, can ve mal güvenliğine zarar vermeden kullanabilmesi mevzuata uygun monte edilmesi, etiketlenmesi, uygunluğunun belgelenmesi ve bakımlarının yıllık yada 6 ayda bir kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Elektriksel Ölçüm Test ve Kontrolleri

İşletmelerde Elektrik ve tesisatlarının kullanımı adeta üretimi elde eden tüm süreçlerin kaynağı ve aynı oranda öneme sahip tehlike kaynağıdır. Elektrik tesisat ve sistemlerin güvenle ve sürekli kullanılabilmesi, oluşabilecek çeşitli hata ve aksaklıkların zamanında tespit edilebilmesi için Elektrik Ekipmanları ve Tesisatlarının periyodik olarak kontrol ve testleri yapılmalıdır.

Yönetmelik

30.06.2015 – 24 Haziran 2015 tarihli resmi gazete’de asansör işletme, bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği yayınlandı. Yönetmelikle, asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak amacıyla bakım ve periyodik kontrol esasları yeniden düzenlendi. Mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetimi, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kurallar belirlendi.