Portal Vinç Periyodik Muayene

Portal Vinç Periyodik Muayene

Vinç denen makineler, yükleri kaldırıp bir başka yere aktarmaya yarar. Yük indirmeye ve kaldırmaya yarayan vinçlerden biride Portal vinçtir. Peki portal vinç nedir ne işe yarar yakından bakalım.

Portal vinçler açık ve yarı açık alanlarda yük taşıma ve depolamada kullanılmaktadır. Portal vinç çeşitleri de kendi arasında tonajlarına, yükseklikleri ve açıklıklarına göre ayrılırlar. İki bacağı arasından yük kaldırmaya elverişli olanlara portal vinç denir. Bir bacağı yere diğer bacağı da bina üzerine monte edilmiş olanlara yarı portal vinç denir.

Portal Vinç İle İlgili Periyodik Muayene Yönetmeliği

Portal Vinç Periyodik Muayene Yönetmeliği: 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan Portal vinç kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği’nin Ek 3 Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir.

Portal Vinç Periyodik Muayene

Periyodik muayenesi yapilacak vincin genel görünüsü muayene edilir. Vincin yapıisal eksikliği olup olmadiği, yapısal mekanizması, bağlantıları, platformlar, merdivenler bunların muhafaza ve korkulukları, kabin ve ulaşım yolları, dısarıyı ikaz eden ikaz işaretleri muayene edilir.

Periyodik Muayene Zorunlu Mu?

Kaldırma araçlarının periyodik muayenelerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir uygulamadır.

Muayene Süresi

Vinç yönetmeliği ve İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğince kaldırma iletme makinalarının ve basınçlı kapların muayene periyodları standartları aksi belirtilmediği sürece yılda en az bir defa periyodik kontrolü (periyodik muayenesi) yapılmalıdır.

Vinç Kazalarında Periyodik Muayene Yapılmamasının Sonuçları

  • Bom veya kaldırma makinelerinin enerji hatlarıyla teması ile %45 kaza oranı.
  • Kaldırma mekanizmasının altında durma kazaları.
  • Makinenin devrilmesi kazası.
  • Yükün düşmesi.
  • Emniyetli bir operasyonun sürdürülebilmesi için gerekli olan teknik periyodik muatenelerinin yapılmaması,
  • Bomun çökmesi.
  • Karşı ağırlığın sisteme zarar vermesi.
  • Dayama ayaklarının yanlış kullanımı.
  • Düşmeler ve bağlama elemanı hataları.

Portal Vinç Periyodik Muayene talepleriniz hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Femko mühendis ekibi ile iletişime geçerek tüm periyodik muayene hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.