Raf Ölçümleri

Raf Ölçümleri

Raf ve raf sistemleri, ürünleri ve malları düzgün bir şekilde sıralamak için kullanılır. Raf sistemleri nemli ortamlar dışında kullanılan sistemlerdir. Hastaneler, alışveriş merkezleri, depolarda ve sanayide kullanılan sistemlerdir.

Bu tip yerlerde raf’lar genellikle üzerinde ağır yükleri taşımaktadır. Uzun süre yükleri üzerinde taşıyan raf sistemleri her hangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için mutlaka ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Raf ölçümleri muayene firmaları tarafından yapılmaktadır. Akredite muayene firmaları Raf’ların ölçümlerinde termal kamera gibi cihazlarla kontrollerini yapmaktadır. Termal kamera ile raf’ların metal yorgunluğu ölçülür. Ayrıca rafların üzerindeki yük raf’a fazladan ağırlık yapıp yapmadığı ve rafların dengede olduğunun tespiti yapılır.

Akredite olmuş onaylamış kuruluşlar raf ölçümlerinde ilgili yönetmelik gereği kontrollerini gerçekleştirmektedir. Raf ölçümleri “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ne göre yapılmaktadır.

Femko Belgelendirme, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği kontroller sonucunda rapor hazırlar. Muayene raporu ilgili firmaya verilir.