Vinç Periyodik Muayenesi

Vinç Periyodik Muayenesi

Transpalet, vinç, platform, forklift, caraskal, manlift, istif makinası ve asansör gibi belirli yükler altında çalışan makinalar, kullanma koşulları bakımından devamlı gözetim altında tutulması gereken iş ekipmanlarıdır. Vinç Periyodik Muayene yapılmaması günümüzde vinç ve aksesuarlarının yanlış kullanılması ve kusurlu araçların kullanılması neticesinde çok sayıda üzücü kazalar yaşanmaktadır. Vinçlerin periyodik muayenelerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal mevzuatların zorunlu kıldığı bir uygulamadır.

Vinç Periyodik Muayene Süreleri

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğince kaldırma iletme makinalarının ve basınçlı kapların muayene periyodları standartları aksi belirtilmediği sürece yılda en az 1 defa periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Vinç İle İlgili Periyodik Muayene Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Kule Vinç Periyodik Muayenesi

Kule vinçlerindeki kazaların çoğu, zemin altyapısının uygun hazırlanmamasında kaynaklanmaktadır. Bunu yanında, limit ve moment anahtarlarının görevini yerine getirmesi, operatorlerin eğitimi, kullanma talimatlarına uyulması, periyodik bakımlarının yapılması önemli hususlardır.

Mobil Vinç Periyodik Muayenesi

Mobil vinç muayene(periyodik) muayene aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik muayenesi, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik muayene aralığının, yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, bir yılı aşmaması gerekir.

Gırgır Vinç Periyodik Muayenesi

İnşaatlarda kullanılan gırgır vinçlerin periyodik muayenesi yetkili kişiler tarafından yapılması sağlanmalıdır. İnşaatlara kullanılan gırgır vinçin periyodik bakımı belirli zaman araklıklarında yapılması sağlanmaldıır.

Periyodik Muayenesi

Tavan vinç periyodik muayenesi ve iş makineleri kapsamında geçen ekipmanlardandır. Bu ekipmanların 1475 sayılı kanun 14765 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan karar gereğince periyodik muayenesi yapılması gerekmektedir. Periyodik muayeneler kapsamı içinde yer alan ekipmanlardan birisi de işte tavan vinç periyodik muayenesi dir.

Vinç Periyodik Muayene Firmaları

Femkouzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği vinç muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını muayene ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.