Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Pompalar (Dalgıç Pompa) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Elektrikli dalgıç pompalar kısmen ya da tamamen sıvı içerisine batırılarak çalışan ürünlerdir. Bu proje kapsamında denetimi yapılacak olan EN 60335-2- 41 kapsamına giren dalgıç pompalar, sıcaklığı 90°C’u aşmayan sıvılar için kullanılan, ev ve benzeri yerlerde kullanılması amaçlanan, beyan gerilimi, tek fazlı cihazlarda 250 volttan, diğer cihazlarda 480 volttan yüksek olmayan, ev ve benzeri yerlerde kullanılan ya da normal ev tipi kullanımı için amaçlanmamış ancak bununla beraber insanlar için tehlike kaynağı olması ihtimali bulunan dükkânlarda, küçük sanayide ve çiftliklerde sıradan kişiler tarafından kullanılabileceği düşünülen cihazlardır. Park ve bahçelerde, süs havuzlarında kullanılan fıskiye pompaları, yüzme havuzu pompaları, jakuzi ve banyolarda kullanılan dalgıç pompalar da denetim kapsamı ürünlerdir.

Bu rehber ve denetim projesi aşağıdaki cihazlara uygulanmaz :

 • Isıtma ve servis suyu tesisatları için sabit sirkülasyon pompaları (IEC 60335-2-51),
 • Yanıcı sıvılar için pompalar,
 • Özel olarak endüstriyel amaçlar için tasarlanan pompalar,
 • Korozitif veya patlayıcı (toz, buhar veya gaz) ortamların bulunması gibi özel şartların hüküm sürdüğü yerlerde kullanılması amaçlanan cihazlar,
 • Elektrolitik tipi klorlayıcılarla donatılmış pompalar

2. AMAÇ

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan dalgıç pompalarına yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin sağlanması
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına alınması.
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • 2006/95/AT (LVD) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
 • TS EN 60335-2-41 Güvenlik Kuralları – Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin-Bölüm 2-41: Pompalar İçin Özel Kurallar dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Dalgıç pompalar elektrik motoru ile pompanın fonksiyonun icrası ile ilgili mekanik aksamları içerir. Dalgıç pompalar üzerine yapılan denetim çalışmalarında öncelikle söz konusu ürünün TS EN 60335-2-41 standardı kapsamına girip girmediği hususuna dikkat edilmeli, bu konunun netleşmesi için pompanın talimatları, kullanma kılavuzu incelenmeli ve gerektiği takdirde Ürünün AT Uygunluk Beyanına erişilmelidir.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Gerilimli bölümlerin erişilebilirliğinin yeterli önlemlerle engellenememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Cihazın gerilimli bölümlerinin izolasyonunun yeterli kalitede olmaması sebebiyle belirli bir kullanımın ardından izolasyonun bozulması sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Kullanım sırasında cihazın ya da cihaz kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
 • Cihaz fişinin uygunsuz olması sonucu elektrik çarpma ya da yangın tehlikesi