Kültivatör – CE Belgesi

Kültivatör – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I.GİRİŞ

Toprağı yırtarak kabartmak, havalandırmak, toprak keseklerini parçalama, yabancı otları kesip köklerini toprak üstüne çıkartmak gibi işlemleri yapmak amacıyla kullanılır. Her çeşit toprakta en çok kullanılan alettir. Tarla yüzünü düzler, kabartır, yabancı otları söker, çok otlu tarlalarda bile rahatlıkla çalışabilir. İyi sürülmemiş, derin izler bulunan tarlalarda yüzey düzeltmesi yapar. Anız bozma ve nadas işlemesinde de kullanılan bir alettir. Kültivatörler tek olarak kullanıldığı gibi alet kombinasyonlarında çoğunlukla döner tırmıkla birlikte de kullanılırlar. Traktöre asılı veya çekilir tip olarak tasarlanmıştır. Tarım sektöründe yaygın olarak kullanılmakta olup, bir operatör ya da traktör kullanıcısı tarafından kullanılmaktadır.

greyII. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • TS EN ISO 4254-1 Tarım Makineleri – Güvenlik – Bölüm 1: Genel Şartlar
 • TS EN ISO 4254-5 Tarım Makinaları – Güvenlik – Bölüm 5: Kuyruk Milinden Tahrikli Toprak İşleme Makinaları
 • TS EN ISO 13857 Makinalarda Güvenlik – Kol ve Bacakların Erişebileceği Bölgelerde Tehlikenin Önlenmesi için Güvenlik Mesafeleri
 • TS EN 12100:2010 Makine Emniyeti – Tasarım İçin Genel Prensipler – Risk Değerlendirme ve Risk Azaltma

Yönetmelik ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. KÜLTİVATÖR HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Toprağı yırtarak kabartmak, havalandırmak, toprak keseklerini parçalama, yabancı otları kesip köklerini toprak üstüne çıkartmak gibi işlemler kültivatörlerin temel görevlerini oluşturur. Kültivatörler, toprak yüzeyine atılan tohum yâda mineral gübrenin toprakla karıştırılmasında kullanıldığı gibi ağır tipleriyle anız bozma işlemleri de yapılmaktadır. Tarla yüzünü düzler, kabartır, yabancı otları söker, çok otlu tarlalarda bile rahatlıkla çalışabilir. Ülkemiz kuru tarım bölgelerinde uygulanan toprak işlemenin vazgeçilmez bir aracı olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır; ikileme ve üçleme işlemleri kazayağı şeklinde uç demirleri ile donatılmış kültivatörlerle yapılmaktadır. Patates ve pancar gibi çapa bitkilerinin hasadından sonra pullukla işleme yapmaksızın tohum yatağı yalnız kültivatörlerle hazırlanabilir.

Pulluksuz tarımın ve minimum toprak işlemenin en önemli toprak işleme aleti olan kültivatörler gerekli ayarlamalar yapıldığında bitkilerin sıra aralarının (pamuk, pancar, mısır) çapalanmasında da kullanılmaktadır.

grey grey

Kültivatör Çeşitleri

Günümüzde bakıldığı zaman farklı alanlarda kullanılan, farklı özellik ve farklı büyüklükte kültivatör çeşitleri üretilmektedir. Bunlara yaylı kültivatör, s bacaklı kültivatör, parelelogramlı kültivatör ve anız kültivatör çeşitlerini örnek vermek mümkündür. Bu kültivatör

çeşitleri içinde en çok kullanılan kültivatör yaylı kültivatördür. Yaylı kültivatör günümüzde her alanda rahatlıkla kullanılan kültivatör çeşitlerinden biridir.

grey

Kültivatörler tarlada kökleri havalandırmak için toprağın sürülmesinde veya mısır, buğday, arpa ekiminde toprak üzerinde bulunan ölü bitkilerin ve diğer zararlı cisimlerin temizlenmesinde kullanılmaktadır. Üzerinde bulunan dişler sayesinde kültivatör çeşitleri toprağın sürülmesini en iyi şekilde sağlamaktadır.

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Taşıma genişliği ve/veya yüksekliğini azaltmak için tasarımlanan katlanır elemanlardan taşıma durumunda doğabilecek tehlikeler
 • Bakım veya servis hizmetini gerçekleştirmek üzere operatörün makinanın yükselen parçası altında çalışması gerekli olduğu zaman, makinanın istenmeyen alçalmayı önleyecek mekanik destekler veya hidrolik kilitleme tertibatı ile donatılmamasından kaynaklanan tehlikeler
 • Basınçlı hortumlar, borular ve elemanların çalışma sırasında kopması halinde içindeki sıvı ile operatöre zarar vermesinden kaynaklanan tehlikeler
 • Operatör mahallinin konumu ve tasarımı, operatörün makinayı doğrudan veya dolaylı çalıştırması ve makinanın iş sahasını görmesi için yeterli görüş açısının olmamasından kaynaklanan tehlikeler
 • Hareketli bağlantı elemanlarının makinaların taşıma durumlarında muhafaza edilmemesinden kaynaklanan tehlikeler
 • Çekme taşıtı tarafından mekanik olarak kaldırılacak şekilde tasarımlanan çeki kancalı römork veya makinaların, zeminden en az 150 mm yükseklikteki askı noktalı çeki kancası desteği ile donatılmamasından kaynaklanan tehlikeler
 • Sabit yükseklikteki çekme halkasına takılacak şekilde tasarımlanan çekme kancalı römorklar veya makinaların, yüksekliği ayarlanabilen destekleme düzeneği veya kriko ile donatılmamasından kaynaklanan tehlikeler
 • Makinalar çalıştırılırken ana gürültü kaynaklarından doğan gürültü tehlikeleri • Çalışma derinliğinin değiştirildiği sırada doğabilecek tehlikeler
 • Üst mahfaza, engeller ve makinanın mahfazasında kullanılan parçaların zayıflığından kaynaklanan tehlikeler