Sanayi Tipi Silindir Ütü Makinaları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; sanayi tipi silindirik ütü makinalarını kapsamaktadır.

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • TS EN ISO 10472-1 Sanayi Tipi Çamaşır Yıkama Tesislerinde Kullanılan Ma- kinalara Ait Güvenlik Kuralları -Bölüm 1: Genel Kurallar yönetmelik ve standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. SANAYİ TİPİ SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNALARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Çok sayıda çamaşırın yıkanabilmesi için açılan çamaşır yıkama merkezlerinde kurutmak ve ütülemek maksadıyla tasarlanan silindirlere sahip sanayi tipi ütü makinelerine sanayi tipi silindir ütü makinaları denilmektedir.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler

 • Kesici aletten dolayı olan tehlikeler
 • Titreşim tehlikesi

Elektriksel Tehlikeler

 • Aletlerin normal kullanımı ve öngörülebilen hatalı kullanımı sırasında herkesin karşılaştığı, elle tutulan aletlerden kaynaklanan yaygın tehlikeleri
 • Nemden dolayı olan tehlikeler
 • Yalıtımdan dolayı kaçak akım tehlikesi
 • Güç kablosunun kesilme tehlikesinden dolayı elektrik çarpma ihtimali

Gürültü Tehlikesi

 • Yüksek LWA gibi gürültü emisyon değerleri

Isıl Tehlikeler

 • Sıcak yüzeyler, alevler veya patlamalar ve ayrıca ısı kaynaklarından gelen radyasyonla kazara veya bilerek temas etme