Sıcak Su Üretimi İçin Düzlemsel Güneş Enerjisi Kollektörleri – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Düzlemsel güneş enerjisi kolektörleri; ev ve benzeri yerlerde güneş ışınlarının taşımış olduğu enerjiden yararlanarak sıcak su üreten sistemlerdir. Profesyonel kullanıcılar ve bu konuda eğitimi olmayan insanlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek yada ithal olarak piyasaya arz edilen düzlemsel güneş enerjisi kolektörlerinin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolü amacıyla yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

  1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
  2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
  3. TS EN 12975-2 Isıl Güneş Enerji Sistemleri ve Bileşenleri – Düzlemsel Güneş Enerjisi Kolektörleri Standardı,
  4. TS EN ISO 9806 Güneş enerjisi- Düzlemsel Güneş Kollektörleri – Deney metotları Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. TEKNİK BİLGİLER

4. 1. Genel

Düzlemsel güneş enerjisi kolektörleri, güneş enerjisinden yararlanarak ısı elde eden güneş enerjisi panelleri oldukça basit ama işlevsel bir prensip ile çalışırlar. Güneş enerjisi panelleri içlerinde yer alan koyu renkli yüzeyleri yardımıyla güneş enerjisini soğururlar. Güneş enerjisini yansıtmayarak mümkün olduğunca koyu renkli yüzey tarafından soğururlar. Bu soğurulan ışın, ısının kaynağıdır. Daha sonra elde edilen bu ısı, güneş enerjisi paneli tarafından suya aktarılarak devir yapan su ısıtılır.

grey grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Basınçlı sıcak su ile haşlanma ve yanık riski