Takım Tezgahları CE Belgesi

Takım Tezgahları CE Belgesi

İş parçasını işlemek ve istenilen parçaya dönüştürmek, boyutlarını değiştirmek, şekil vermek gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan birleşime takım tezgahı denir. Son yıllarda makineleşme geliştikçe takım tezgahlarının çeşitliliği de sektörlere ve çalışma alanlarına göre farklılık göstermektedir. Takım tezgahları özel makinelerdir. Bu makineler ile bir çok parça birleştirilir ve istenilen şekile getirilir.

Takım tezgahları imalatı yapan Türk firmaları ürünlerini tüm dünya da satmaktadır. Özellikle Avrupa ülkelerine de satan imalatçı firmalar belli standartlara uydukları takdirde avrupada satış yapabilirler. AB ülkelerinde takım tezgahı satabilmek için AB ülkelerinin hazırlamış olduğu Makine direktiflerine uygun hareket etmelidirler. Takım tezgahı imalatçıları bu direktifler çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakalığının hazırlamış olduğu Makine Emniyet Yönetmeliğine uymalıdır. Bu yönetmelik aynı zamanda Makine direktifidir.

Makine Emniyet Yönetmeliğine uygun hareket eden imalatçı firmalar için CE belgesi hazırlanmalıdır. CE belgesi için imalatçı firma Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Onaylanmış kuruluşlara başvurmalıdır. Onaylanmış kuruluşlar bu yönetmelik çerçevesinde imalatçı firmaların takım tezgahları ile ilgili CE belgesi düzenlemektedir. Onaylanmış kuruluşlar Takım tezgahları için Güvenlik testleri, teknik dosya incelemeleri ve CE belgesi düzenlemektedir.

“Makine Emniyet Yönetmeliğinin; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini sağlar”

Onaylanmış kuruluş Takım tezgahlarının ilgili yönetmelikte bulunan standartlara uygunluğunu tespit ederek CE belgesi verir. CE belgesi alan imalatçı firmalar ürünleri CE işareti iliştirir. CE işareti bulunan ürünler Avrupa pazarında serbest dolaşım hakkına sahip olurlar.

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Takım Tezgahları için Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.