Depo Raf Muayenesi

Depo Raf Muayenesi

Depolarda  bulunan raflar malzemeleri düzgün bir şekilde sıralanmasını ve doğal afetler nedeniyle oluşan su baskını gibi beklenmeyen olaylardan korunmasını sağlayan sistemdir. Özellikle malların fazla yer kaplamaması için kullanılmaktadır.

Depo raf muayenesi, adından da anlaşılacağı gibi depolarda bulunan rafların metal yorgunluğunu tespit etmek için yapılmaktadır. Rafların metal yorgunluğu vb. gibi oluşabilecek hasarları önceden tespit etmek için mutlaka rafların yıllık muayeneleri yapılmalıdır.

Depo ve raf sistemlerinin muayeneleri “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ne uygun olarak yapılmalıdır. Bu yönetmelik ve TS EN 15635 standardına uygun olarak yapılan muayeneler sonucunda rapor hazırlanır. Rapor doğrultusunda raflar ile ilgili gerekli çalışma yapılır.

Femko belgelendirme depo ve raf muayenesinde riskleri mühendisleri ile tespit ederek firma için bir rapor hazırlar. Rafların metal yorgunluğu, rafların üzerine konulan yükü taşıyıp taşıyamayacağı gibi sonuçları raporda belirtmektedir.