Transpalet Periyodik Muayene

Transpalet Periyodik Muayene

Transpaletler insan kontrolü ve akülü transpalet gücüyle çalışan araçlardır. Paletlere yüklenmiş malzemeleri hidrolik pompa gücüyle kaldırarak tekerlek üzerinde yatay olarak taşımaya yarayan araçlardır.

İki adet çataldan oluşurlar ve paletlerin üzerindeki boşluklara bu çatalların girmesi ve çatalların yukarı doğrultuda kaldırılmasıyla yükleme yapılmış olur. Transpaletlerin, kullanıma amacına uygun olarak, özel makaslı transpalet, kısa transpalet veya uzun transpalet çeşitleri bulunmaktadır. Bu araçlar sadece yük taşımaya uygundur, canlı taşıma yapılmamalıdır. Transpaletlerin genel çalışma şekli iterek değil çekerek kullanılmasıdır.

Genel olarak transpaletlerin taşıma kapasiteleri, üzerlerinde bulunan etikette gösterilir. Gösterilen kapasitenin üzerinde yük taşınması durumunda, ya da transpaletin ağırlık merkezinin yükün ağırlık merkezi ile uyumlu olmaması durumunda transpalet devrilebilir ve üzerindeki yük zarar görebilir.

Transpalet İle İlgili Periyodik Muayene Yönetmeliği

Femko, 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde, “İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” kapsamında, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre “Kaldırma ve iletme makinaları ve basınçlı ekipmanlarının periyodik kontrolleri ile elektriksel ölçümler” konusunda “A Tipi muayene kuruluşu” olarak Türkak tarafından akredite olmuş kuruluşlarla, hizmetlerini bu kapsamda yapmaktadır.

Femko Transpalet Periyodik Muayene, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği transpalet, istif makinası vb. ekipmanların muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.