Akvaryum Isıtıcısı – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Akvaryum ısıtıcısı, akvaryum ortamında yaşayan canlıların yaşam fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için ortam sıcaklığının belirli değerler arasında olmasını sağlayan bir ekipmandır.

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan, TS EN 60335-2-55 kapsamına dâhil olan, şebeke gerilimi ile beslenen akvaryum ısıtıcıları üzerine planlanan bu denetim projesi aşağıdaki ürünleri kapsamaz:

 • Akvaryum Pompaları
 • Diğer taşınabilir daldırmalı ısıtıcılar
 • Akvaryum aydınlatma cihazları
 • Beyan giriş gücü 100 W’ı aşan bina dışı kullanım için amaçlanan cihazlar
 • Sadece meslekî kullanım için tasarımlanan cihazlar
 • Aşındırıcı veya patlayıcı atmosfer ortamı gibi (toz, buhar veya gaz) özel şartların hâkim olduğu bölgelerde kullanılması amaçlanan cihazlar

2. AMAÇ

Akvaryum ısıtıcılarına yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi,
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin sağlanması,
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına alınması,
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik – 2006/95/AT (LVD)
 • TS EN 60335-2-55 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-55: Akvaryumlar ve bahçe havuzlarında kullanılan elektrikli cihazlar için özel kurallar standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan akvaryum ısıtıcıları genellikle şehir şebekesiyle çalışan, su sıcaklığına göre ısıtma elemanlarının çalışmasını kontrol eden bir mekanizmaya sahip ürünlerdir.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Uygunsuz tasarım nedeniyle kullanım esnasında elektrik çarpma tehlikesi doğurması
 • Ürünün güç kaynağının ya da besleme kablosunun uygunsuz tasarımı nedeniyle yangın tehlikesi doğurması