Çorba Isıtıcısı – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1.GİRİŞ

Çorba Isıtıcılar, çorba ve benzeri gıdaların hazırlanmasında ısıtma amaçlı olarak kullanılan cihazlardır.

Bu çalışma; TS EN 60335-2-15 Güvenlik Kuralları -Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için –Bölüm 2.15: Sıvı Isıtma Cihazları için Özel Kurallar Standardı kapsamına giren, beyan gerilimi 250 V’dan fazla olmayan, ev ve benzeri yerlerde kullanılan çorba ısıtıcısı denetiminde kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır.

2. AMAÇ

Çorba ısıtıcısına yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin sağlanması
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına alınması
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)
 • TS EN 60335-2-15 Güvenlik Kuralları -Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için –Bölüm 2.15: Sıvı Isıtma Cihazları için Özel Kurallar Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÇORBA ISITICILAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Piyasada farklı marka ve modelde bulunan çorba ısıtıcıları, genellikle tek bir haznedeki çorbayı ısıtmak amacıyla kullanılırlar.

grey

5.ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Gerilimli bölümlerin erişilebilirliğinin yeterli önlemlerle engellenememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Kullanım sırasında cihazın ya da cihaz kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
 • Cihaz fişinin uygunsuz olması sonucu elektrik çarpma ya da yangın tehlikesi
 • Cihazın kullanımı esnasında sıvı teması oluşmasıyla elektrik çarpma riskini barındırması