El Tipi Şerit Testere Makinaları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma; tek fazlı a.a. veya d.a. aletler için en fazla 250 V ve üç fazlı aletler için en fazla 440 V beyan gerilimi olan, elle tutulan, motorla çalışan veya manyetik olarak sürülen elektrikli aletlerin güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

II. AMAÇ

 • Piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • TS EN 60745-1 Elle Tutulan, Motorla Çalışan Elektrikli Aletler – Bölüm 1- Genel Kurallar
 • TS EN 60745-2-20 Elle Tutulan, Motorla Çalışan Elektrikli Aletler-Güvenlik-Bölüm-2-20: Şerit Testereler için Özel Kurallar

Yönetmeliğine ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. EL TİPİ ŞERİT TESTERE MAKİNALARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

El tipi şerit testere makinaları sabit bir dayama yüzeyinde plastik, metal ve lastik malzemede kesme işlemi için kullanılır. Piyasada yaygın olarak kullanılan ürünlerin şerit hızı 1,0 m/s-2,7m/s arasındadır. Ağırlıkları 3,8kg-6kg arasında değişmektedir. Üründe kullanılan şeridin boyutları, uzunluk; 733mm-1140 mm, genişlik; 12,7mm-13mm arasında değişmekte olup kalınlıkları genel olarak 0,5mm civarındadır. Maksimum kesme derinlikleri 70mm civarındadır.

grey grey grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

5.1 Mekanik Tehlikeler

 • Makinanın işlemi gerçekleştiren kesici, delici, hareket halindeki parçalarından kaynaklanabilecek ve yaralanmalara neden olabilecek riskler
 • Tutamakların konumunun uygun olmaması nedeniyle operatörün hareketli kısımlarla temas riski
 • Makinanın malzeme özelliklerinden dolayı maruz kaldığı gerilimlere dayanamaması neticesinde kırılma ve dağılma riski

Elektriksel Tehlikeler

 • Doğrudan veya dolaylı temas neticesinde elektrik çarpması riski
 • Yeterli emniyete sahip olmayan elektrikli bileşenler sebebiyle yaralanma riski
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı neticesinde elektrik çarpmasına maruz kalma riski

Denge Kaybı ve Taşıma Esnasında Oluşabilecek Riskler, Gürültü Tehlikesi

 • Makinaların devrilmesi, düşmesi nedeniyle ve taşıma esnasında keskin ve delici yüzeylerle temas sonucu yaralanma riski, gürültü riski