Masaüstü Sütunlu Matkap – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; manual ve otomatik (kesici takım otomatik olmayan) sütunlu matkapları kapsamaktadır.

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
 • 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan
 • Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
 • TS EN 12717+A1 Takım tezgahlarında güvenlik – Delme makinaları
 • TS EN 61029-1 Güvenlik Kuralları – Elektrik Motoruyla Çalışan Taşınabilir Aletler İçin – Bölüm 1: Genel Kurallar yönetmeliklerine ve standardlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. MASAÜSTÜ SÜTUNLU MATKAP HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

 • Matkap:
  • Döner kesici takım kullanılarak metallerde delik açma makinesidir. Manual matkap: İş parçasının ve milin konumu programlanmayan eksenel hareket eden matkaptır.
 • Otomatik matkap:
  • Delme işlemi çok pozisyonlu programlanabilen matkaptır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler

 • Kesici aletten dolayı olan tehlikeler
 • Titreşim tehlikesi (Beyaz parmak hastalığı)

Gaz Emisyon Tehlikesi

 • Aletlerin normal kullanımı ve öngörülebilen hatalı kullanımı sırasında herkesin karşılaştığı, elle tutulan aletlerden kaynaklanan yaygın tehlikeleri

Gürültü Tehlikesi

 • Yüksek LWA gibi gürültü emisyon değerleri