Mutfak Robotu – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Mutfak robotları; ev ve benzeri yerlerde et, sebze, meyve ve diğer gıda maddelerinin özel bir kap içerisinde döner kesici bıçaklar vasıtasıyla hızlı ve güvenli bir şekilde doğranması, küçük parçalara ayrılması veya karıştırılması için tasarlanmış beyan gerilimi 250 Volttan fazla olmayan taşınabilir elektrikli cihazlardır. Profesyonel kullanıcılar ve bu konuda eğitimi olmayan insanlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen mutfak robotlarının tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesi, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

  1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  3. Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT (LVD)
  4. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/AT (EMC)
  5. TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Standardı, 6. TS EN 60335-2-14 Güvenlik Kuralları – Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin – Bölüm 2-14: Mutfak Makineleri İçin Özel Kurallar Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Mutfak robotları üzerlerinde takılı sabit hacimdeki doğrama kabı içerisinde yer alan kesici bir bıçağın orta veya yüksek veya değişken devirde bir elektrik motoru ile döndürülmesi yöntemi ile çalışır. Bu şekilde doğrama kabı içerisine konulan besinler küçük parçalara ayrılmış olur. Piyasada yer alan mutfak robotları, markaya göre değişen çok sayıda aksesuara da sahip olabilir. Cihaz üzerinde elektriği açma kapama için bir anahtar ve bazı modellerde devir anahtarı da mevcuttur.

4.2. Piyasada Yer Alan Çeşitli Ürünler

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  1. Hareketli kesici döner parçaların parmaklara zarar verme riski
  2. Uzun süre çalıştırmada aşırı ısınma ve yangın riski