Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu – CE Belgesi

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ:

Bu çalışma; sadece zemin seviyesinde veya şasi üzerindeki erişim konumlarından iş platformuna insanların binmesi ve inmesi amacıyla, iş platformundan çalışmayı gerçekleştirecekleri çalışma konumlarına insanların taşınması için kullanılan personel yükseltici makinalarını kapsamaktadır. Bu rehberde yer alan hükümler;

 • Yangınla mücadele ve yangından kurtarma araçlarını,
 • Yükseltme araçlarına asılı duran kılavuzlanmamış çalışma kafeslerini,
 • Raya bağlı depolama ve boşaltma donanımı üzerindeki yükseltilebilen operatör konumlarını,
 • Kuyruktan kaldırıcıları,
 • Fuar, lunapark donanımını,
 • Yükseltme tablalarını,
 • Uçaklarda kullanılan zemin destek donanımını,
 • Endüstriyel araçlar üzerindeki yükseltilebilen operatör konumlarını kapsamaz.

II. AMAÇ:

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN 280+A1 Yükseltilebilen Seyyar İş Platformları – Tasarım Hesapları – Denge Kriterleri – Yapım – Güvenlik – Muayene ve Deneyler,
 • TS EN 1495+A2 Kaldırma Platformları – Sütunlu Kaldırma Platformları

Yönetmeliklerine ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. YÜKSELTİLEBİLİR SEYYAR İŞ PLATFORMU HAKKINDA TEKNİK BİLGİ:

En az, kumandalar ile birlikte üzerinde kurma, tamirat, muayene veya bunlara benzer işlerin gerçekleştirilebildiği ve istenilen çalışma konumuna yüklü olarak da hareket edebilen korkuluklu veya kafesli iş platformu, bir uzantı yapısı ve bir şasiden oluşmaktadır. Şasi üzerinde veya zemin seviyesinde bulunan, sadece erişim konumlarındaki kişilerin iş platformuna binmesi ve inmesi planlanan, işlerini üzerinde durarak gerçekleştirdiği çalışma konumlarına kişilerin taşınması amaçlanan makinalardır.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER:

1. Mekanik Tehlikeler:

 • Kayma, tökezleme ve düşme tehlikesi
 • Çekme veya sıkışma tehlikesi
 • Ezilme tehlikesi d
 • Makaslama tehlikesi e
 • Kesme ve koparma tehlikesi
 • Delme veya batma tehlikesi
 • Sürtünme veya aşınma tehlikesi
 • Dolaşma tehlikesi
 • Çarpma tehlikesi
 • Makine veya makine parçalarının denge kaybı tehlikesi
 • Parçaların fırlaması tehlikesi
 • Yüksek basınçlı akışkanların fışkırma tehlikesi

2. Elektriksel Tehlikeler:

 • Elektrik teması (doğrudan ya da dolaylı olarak)
 • Kontrol cihazlarında arıza