Kaldırma İletme Makinesi CE Belgesi

Kaldırma İletme Makinesi CE Belgesi

Kaldırma iletme makinesi, mal yükleme, taşıma, insan taşıma, kazma, delme gibi aklınıza gelebilecek tüm büyük ve ağır işleri yapan makinelere kaldırma iletme makineleri denir. Bunlar vinç, kepçe, kule vinç, forklift, dozer, transpalet, asansör, teleferik, yürüyen merdiven, beton pompası gibi makinelere kaldırma iletme makineleridir.

Her sektörde ve her alanda kullanılan bu makineler ağır ve büyük işleri kısa sürede yapmak için kullanılan makinelerdir. Kaza riski ve can kaybı yüksek olan bu araçlar Avrupada satılabilmesi için CE standartlarına uygun olarak üretilmelidir. Bu tip makineler Avrupada satılabilmeleri için CE işaretine sahip olması gerekir. CE belgesine sahip firmalar ürettiği kaldırma iletme makinelerine CE işareti iliştirir.

CE Belgesi Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluşlar tarafından verilir. Onaylanmış kuruluşlar Kaldırma iletme makineleri için güvenlik testleri, teknik dosya incelemeleri ve CE belgesi hizmeti vermektedir. Bakanlık tarafından yetkilendirilen onaylanmış kuruluşlar Makine Emniyet yönetmeliğine uygun hareket ederek CE belgesi vermektedir. Onaylanmış kuruluş bu yönetmelik çerçevesinde Ek XI’deki asgari şartları yerine getirmek zorundadır. Bu yönetmelik ile kısmen tamamlanmış kaldırma iletme makinelerini kapsar.

Makine Emniyet Yönetmeliğinin Amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Kaldırma İletme Makinesi için Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.