Taşıt Bakım Lifti CE Belgesi Ek4

Taşıt Bakım Lifti CE Belgesi Ek4

Taşıt bakım lifti makinaları araçları bakım yapılacak seviyeye kadar kaldıran kaldırma araçlarıdır. Taşıt bakım ve kaldırma liftleri insan hayatını ve araç bakımını kolaylaştıran makinalardır. Bu makinalar ile bir çok işi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Taşıt bakım lifti riskli çalışma makinaları olduğu için belli kalite ve standartlara uygun olmalıdır. Araçların altında çalışanlar için yüksek güvenliğe sahip olan bu makinalar Avrupa Birliğinin 2006/42/EC sayılı Direktifine paralel olarak Sanayi ve ticaret bakanlığının hazırlamış olduğu Makina Emniyet Yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Bu yönetmeliğe göre üretilen makinalar Onaylanmış kuruluşlar tarafından CE belgesi alarak ürünlerine CE işareti iliştirebilir.

Makina Emniyet Yönetmeliğinin Amacı; “makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.”

Makina üretici firmalar ürünleri için CE işareti almak ülkemizde ve avrupada yasal bir zorunluluktur. Bu işaret olmadan piyasada serbestçe dolaşamaz. İnsan, hayvan can sağlığını ve çevreyi korumak için belirlenen bu yönetmelik ve direktifler ayrıca ürünlerinizin kalitesini yükseltmektedir. Ürünlerinize CE belgesi almak isityorsanız hemen bir onaylanmış kuruluş ile iletişime geçmelisiniz.

CE işareti ile Avrupada serbest dolaşım hakkına sahip olan makinalar Onaylanmış kuruluş olan firmamız tarafından CE belgesi hizmeti verilmektedir. Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesi ile EK 4 kapsamında olan Taşıt Bakım Lifti CE belgesi için, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.