Köprülü Vinç Periyodik Kontrol

Köprülü Vinç Periyodik Kontrol

Köprülü vinç; bir, iki ve daha fazla kolon üzerinde tutunarak hareket eden hafif yükleri taşımak üzere kullanılan vinçlere köprülü vinç denir. Ayrıca rıhtımdan gemiye, gemiden rıhtıma konteyner elleçleyebilen, iki ayaklı, genellikle bir ray veya kendi tekerlekleri üzerinde tek hat olarak gidip gelebilen vinçlerde bulunmaktadır.

Gezer köprülü vinçler, endüstriyel üretim alanlarında çok geniş kullanım sahalarına sahiptirler. Tek Kirişli ya da Çift Kirişli olarak tasarlanabilen gezer vinçler genellikle kutu kirişlerden imal edilebileceği gibi hol açıklığının az olduğu yerlerde imal edilir

Köprülü Vinç İle İlgili Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Köprülü Vinç Periyodik Kontrol; 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği”, iş yerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Periyodik Kontrol Süresi

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğince kaldırma iletme makinalarının ve basınçlı kapların muayene periyodları standartları aksi belirtilmediği sürece yılda en az bir defa periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Periyodik Kontrol Formu

Köprülü vinçler ve diğer vinçlerin periyodik kontrollerini istediğiniz yük kaldırma makinelerinin periyodik muayaneleri için Femko Kontrol formunu doldurarak hemen kontrollerinizi yaptırabilir ve hemen iş yerinizdeki köprülü vinçler için iş sağlığı ve güvenliğini alabilirsiniz.

Köprülü Vinç Periyodik Kontrol Firmaları

Femko, bünyesindeki köprülü vinç periyodik Kontrolleri kapsamında test ve kontrollerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından kontrol ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve kontrolü yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat ediniz.