Jeneratör – CE Belgesi

Jeneratör – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma; gidip gelme hareketli içten yanmalı bir motorun ve alternatif akım jeneratörünün grup halinde çalışırken, yanma olayından kaynaklanan tasarım ve performans kriterlerini ve bunlarla ilgili terimleri kapsar. Uçakta kullanılan veya kara yolu taşıtlarını ve lokomotifleri tahrik etmek için kullanılan jeneratör grupları bu standardın kapsamı dışındadır.

II. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması, Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (GEY),
 •  TS ISO 8528-5 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları – Bölüm 5: Jeneratör grupları,

TS ISO 8528-4 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları – Bölüm 4: Kontrol tertibatı ve bağlama donanımı

Yönetmeliklerine ve Standardlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. JENERATÖRLER HAKKINDA TEKNİK BİLGİ:

Tahrik kaynağı olarak kullanılan bir içten yanmalı motor yardımı ile kimyasal enerjiyi dönme mekanik enerjisine dönüştürmekte ve mekanik enerji alternatör yardımı ile dönme mekanik enerjisi elektrik enerjisine çevrilmektedir. Dizel jeneratör tarafından üretilen elektrik enerjisi; sigorta, kontaktör, şalter (kesici) gibi cihazlarla kontrol edilmekte, yük beslemesine sevk edilmektedir. Ayrıca, jeneratörün önemli parametrelerini ölçen ve izleyen bir kontrol ve alarm ünitesi mevcuttur.

Jeneratörler (<400 kW) 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (GEY) uyarınca gürültü ölçümüne tabidir.

Jeneratör Üniteleri

grey grey

Jeneratör Üniteleri

Jeneratör gruplarında, aşağıdaki tanıtım plakaları bulunmalıdır. Jeneratör grubu için tanıtım plakası. Bu plaka, en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:

Jeneratör grubu için tanıtım plakası. Bu plaka, en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • “Jeneratör grubu ISO 8528” ibaresi,
 • İmalatçının ismi veya markası,
 • Jeneratör grubunun seri numarası,
 • Jeneratör grubunun imalat yılı,
 • Nominal gücü (kW) ile birlikte, ISO 8528-1:2005 standardının Madde 13’ünün
  şartlarına göre, COP, PRP, LTP veya ESP’nin birinin kısaltması,
 • ISO 8528-1:2005, Madde 7 şartlarına uygun jeneratör grubu performans sınıfı,
 • Nominal güç faktörü,
 • Ayarlanan nominal frekans (Hz),
 • Ayarlanan nominal gerilim (V),
 • Ayarlanan nominal akım (A),
 • Kütle (kg).

GGİY motor için tanıtım plakası,

IEC 60034-1:2004’e ve ISO 8528-3:2005’in Madde 14’üne uygun olarak, jeneratörler
için tanıtım plakası,

Jeneratör grubunun bütünleşik bir elemanı olan bağlama donanımı için tanıtım plakası.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER:

1. Mekanik Tehlikeler:

 • Titreşimden kaynaklanan riskler
 • Jeneratör yakıt dolumu, motor çalışması nedeniyle oluşabilecek yaralanmalar
 • Uygun olmayan ekipman kullanımı nedeniyle oluşabilecek yaralanmalar
 • Makinanın hareketli parçalarından kaynaklanan darbe, kırma, kesme riskleri
 • Makinada kullanılan fiş ve benzeri şeylerden kaynaklanan riskler

2. Termal Tehlikeler:

 • Motor ve bağlantı parçaları ısı yalıtımı ve sıcaklıklardan kaynaklanan yanık riskleri
 • Egzoz gazlarından kaynaklanan riskler

3. Elektriksel Tehlikeler:

 • Elektrik çarpması veya iletken parçalara temastan dolayı oluşabilecek yanıklar
 • Kontrol devrelerinin elektromanyetik arızalarından oluşan riskler
 • Yalıtımdan kaynaklanan kaçak akım tehlikesi
 • Güç kablosunun kesilme tehlikesinden kaynaklı elektrik çarpma ihtimali

4. Gürültü tehlikesi

 • Yüksek Lwa gibi gürültü emisyon değerleri