Kumaş Kesim Motoru – CE Belgesi

Kumaş Kesim Motoru – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma; hazır giyim endüstrisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olan taşınabilir kumaş kesim motorlarının (dik bıçak) tasarımı ve güvenli kullanımına yönelik emniyet kurallarını kapsamaktadır. İlaveten işbu rehber, dayanakta belirtilen Yönetmelik ve ilgili Standartların yürürlükte bulunduğu tarih itibariyle imal edilen kumaş kesim motorları için uygulanabilirdir.

II. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • Bu rehber, aşağıda sıralanan Yönetmeliklere ve Standarda dayanılarak hazırlanmıştır:
 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN ISO 11111-1 Tekstil Makinaları-Güvenlik Kuralları Bölüm 1: Genel Kurallar

VI. KUMAŞ KESİM MOTORLARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bu rehber kapsamında yer alan kumaş kesim motorları temel olarak; bir taban, bir bıçak, bir bıçak mahfazası, bir bıçak koruyucusu, bir bıçak bileyicisi, bir tutamak, bir ürün itici ve elektrik kumanda bileşenlerinden oluşur. Çalışma prensibi itibariyle, hazırlanan pastal planı çerçevesinde tekstil yüzeylerinin belirli kalıplara göre kesilmesi işleminde kullanılmaktadır.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

1. Mekanik Tehlikeler:

 • Bıçakların etrafındaki alan: Kesme veya koparma tehlikesi (parmaklar, vs.)
 • Bıçağın kullanılması: Kesme veya koparma tehlikesi (parmaklar, eller, kollar, vs.)

2. Elektriksel Tehlikeler:

 • Canlı organlarla doğrudan veya dolaylı temas: Elektrik çarpma tehlikesi
 • Emniyeti yeterli olmayan elektrikli bileşenler: Hatalı çalışma sebebiyle yaralanma tehlikesi
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı: Elektrik çarpma tehlikesi

3. Denge Kaybı Tehlikeleri:

Makinanın kayması veya devrilmesi

4. Ergonomik Kuralların İhmalinden Kaynaklanan Tehlikeler:

Ergonomik tasarım eksikliği; kişinin uygun olmayan duruşu, ağır yükler, aşırı uzama sebebiyle fiziki zarar, kumandaların yanlış işletilmesine yol açan durumlardan biri olabilir.