Giyotin Makas – CE Belgesi

Giyotin Makas – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. Giriş:

Bu çalışma; motordan tahrikli hidrolik veya pnömatik olarak çalışan soğuk metali, kısmen metali veya levha malzemeleri (karton, plastik, lastik, deri) makaslayan giyotin makasların güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

II. Amaç:

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. Dayanak:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD)
 • TS EN 13985+A1 Takım Tezgahlarında – Güvenlik – Giyotin Makaslar

grey

IV. Giyotin Makas Hakkında

Giyotin veya makas olarak da bilinen giyotin makas makinesinde açılı veya dik yerleştirilmiş bıçaklar olabilir. Kesme işlemi bıçak veya bıçaklarla yapılır.

Kiriş: Üst bıçağı tutan, kesici takımın aşağı yukarı hareketini sağlayan giyotin makasın temel elemanlarından biridir.

Devir: Kesme işleminin gerçekleştirilip alt ölü noktaya ulaşılıp, kesici takımın başlangıç, normal pozisyonuna dönmesine denir.

V. Ürünün Taşıdığı Riskler:

1. Mekanik Tehlikeler:

 • Kesici takım tehlikesi
 • Klepsler ile iş parçası veya tabla arasına sıkışma tehlikesi
 • Hareketli kağıt besleme ekipmanı tehlikesi
 • Diğer hareketli ekipmanlardan kaynaklanan tehlikeler

2. Elektriksel Tehlikeler:

 • Kişilerin gerilim bulunan kısımlarla doğrudan temasından kaynaklı tehlikeler
 • Kişilerin arıza durumunda gerilim bulanan kısımlarla dolaylı temasından kaynaklı tehlikeler

3. Isıl Tehlikeler

 • Yüksek sıcaklığa sahip nesne veya malzemelerde olan tehlikeler