Tokat EMC Testi ve EMC Test Laboratuvarı

Tokat EMC Testi ve EMC Test Laboratuvarı

Elektromanyetik Uyumluluk bir elektrik, elektronik cihazın veya bir sistemin elektromanyetik ortamda diğer enerjilerden ve cihazlardan etkilenmemesi ve stabil bir şekilde çalışmasına EMC yani elektromanyetik uyumluluk denir. Kısa bir deyişle aynı anda iki cihazın birbirinden etkinlenmeden çalışması elektromanyetik uyumluluk anlamına gelmektedir.

EMC Test Laboratuvarı

Elektrik ve Elektronik cihazların çalışır durumda istenmeyen kazalara sebebiyet vermemesi için ve bir cihazın diğer cihazdan etkilenmemesi için Elektromanyetik uyumluluk yani EMC testi yapılır. Bir cihazın manyetik özellikleri karşılaması anlamına gelen EMC 1996 yılından itibaren Türkiye’de ve tüm dünya’da üretilen ürünlerin testleri uzman mühendislerce yapılır.

Tokat EMC testi, EMC Test Laboratuvarı, Elektrik ve Elektronik cihazların kalite standartlarını belirleyen bir test olan EMC testi her cihaz için mutlaka yapılması gereken bir testtir. Firmalar için EMC testinin önemi ise ürünlerini satışa sunulması ve piyasaya arz edilebilmesi için çok önemlidir. Tokat’da yapılan EMC testleri yetkili Onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Onaylanmış kuruluşlar elektrik ve elektronik cihazları özel odalar olan yarı yansımalı oda, tam yansımalı oda, ekranlı oda ve açık hava sahaların testlerini gerçekleştirir. Tokat’da EMC testi başarı ile geçen ürünlere CE işareti iliştirilir.

EMC Test Raporu

Tokat EMC testi yapan onaylanmış kuruluşlar bu testleri “Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği” ne göre yapmaktadır. Bu yönetmeliğin amacı, “donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini sağlamaktır.” Bu yönetmelik 26/2/2014 tarihli ve 2014/30/AB sayılı Elektromanyetik Uyumluluk ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bu yönetmelik çerçevesinde EMC testi yapılacak cihazların listesi aşağıdadır.

 • Mobil telsiz ve mobil radyo veya ticari telsiz telefon donanımları
 • Hava telsiz ve deniz telsiz (radyo) ekipmanları
 • Radyo alıcıları ve televizyon alıcıları
 • Ev aletleri ve elektronik ev eşyaları
 • Sanayi üretimi ekipmanları
 • Elektronik eğitim araçları
 • Telekomünikasyon ağları
 • Mobil radyo donanımları
 • Floresan lambalar
 • Yayın vericileri
 • Lambalar

grey

Yukarıda belirtilen Cihazlar aşağıdaki standartlara göre testleri yapılmalıdır.

TokatElektromanyetik Uyumluluk Direktifi İçin Test Standartları (EMC Testleri)

EMC-Yansımasız Oda Testleri

 • TS EN 61000-4-3 (80MHz-8GHz) Radyasyon Yoluyla Yayınlanan RF Elektromanyetik Alan Bağışıklığı
 • (TS EN 55011, TS EN 55013, TS EN 55022) (30MHz-18GHz) Yayılım Bozulması

EMC-İletim Yoluyla Bağışıklık Kafesi

 • TS EN 61000-4-2 Elektrostatik Boşalmaya Karşı Bağışıklık
 • TS EN 61000-4-4 Elektriksel Hızlı Geçici Rejim, Patlama Bağışıklığı
 • TS EN 61000-4-5 Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık
 • TS EN 61000-4-6 RF Alanlar Tarafından End. İletilen Bozulmalara Karşı Bağ.
 • TS EN 61000-4-8 Şebeke Frekanslı Manyetik Alana Karşı Bağışıklık
 • TS EN 61000-4-9 Darbe Şeklindeki Manyetik Alanlara Bağışıklık
 • TS EN 61000-4-10 Sönümlü ve Osilasyonlu Manyetik Alan Deneyi
 • TS EN 61000-4-11 Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri

EMC-Radyo TV Bağışıklık Kafesi Testleri

 • TS EN 55020 Anten Giriş Bağışıklık Testi (S1)
 • TS EN 55020 RFI Gerilimlere Karşı Bağışıklık Testi (S2a)
 • TS EN 55020 RFI Akımlara Karşı Bağışıklık Testi (S2b)
 • TS EN 55020 Yayılan Alanlara Karşı Bağışıklık Testi (S3 )
 • TS EN 55020 Ekranlama Etkinliği Testi (S4)

EMC-Aydınlatma Ekipmanları Testleri

 • TS EN 55015 Aydınlatma cihazlarından iletilen ve yayılan bozulma ölçümleri:
 • Bağlantı ucu bozulma gerilimi(9kHz-30MHz)
 • Manyetik alan yayılım bozulması(9kHz-30MHz)

EMC-İletilen Emisyon Testleri

 • TS EN 55011, TS 55013, TS EN 55014-1, TS EN 55022 Bağlantı ucu bozulma gerilimi(150kHz-30MHz)
 • TS EN 55014-1 Bağlantı ucu bozulma gücü(30-300MHz)

EMC-Tıkırtı(Click) Testleri

 • TS EN 55014-1 Tıkırtı (Click-İletilen süreksiz bozulma) ölçümleri: (150kHz, 500kHz, 5MHz, 30MHz frekanslarında)

EMC-Harmonik & Kırpışma Testleri

 • TS EN 61000-3-2 Harmonik akım bozulmaları
 • TS EN 61000-3-3 Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Deneyi
 • TS EN 61000-4-13 Harmonik Bağışıklık Deneyleri

EMC-Açık Alan Testleri

 • TS EN 55011, TS EN 55013, TS EN 55022 Yayılım bozulması ölçümleri

Genel Test Standartları – Tokat

 • TS EN 61000-4-2 Elektrostatik Boşalma Bağışıklık Deneyi
 • TS EN 61000-4-3 Işıyan Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi (20MHz – 3GHz, 30V/m)
 • TS EN 61000-4-4 Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Patlama Bağışıklık Deneyi
 • TS EN 61000-4-5 Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık Deneyi
 • TS EN 61000-4-6 RF Alanlar Tarafından İndüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık Deneyi
 • TS EN 61000-4-8 Şebeke Frekanslı Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi
 • TS EN 61000-4-9 Darbe Şeklindeki Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi
 • TS EN 61000-4-11 Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri ile İlgili Bağışıklık Deneyi
 • TS EN 61000-4-16 0Hz – 150 kHz Frekans Aralığında İletilen Ortak Mod Bozulmalar
 • TS EN 61000-3-2 Akım Harmonikleri Yayınımı
 • TS EN 61000-3-3 Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Sınır Değerleri
 • TS EN 55011, TS EN 55025, TS EN 55022 Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi
 • TS 4008 EN 55014-1, TS EN 55014-2 Ev Aletleri, Elektrikli Aletler ve Benzeri Aparatlar
 • TS EN 61000-6-1, TS EN 61000-6-3 Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları Cihazları
 • TS EN 61000-6-2, TS EN 61000-6-4 Sanayi Ortamı Cihazları
 • TS EN 60601-1-2 Elektrikli Tıbbi Cihazlar
 • TS EN 61326-1 Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanım için Elektrikli Cihazlar
 • TS EN 61204-3 Düşük Gerilim Güç Kaynakları (D.A Çıkışlı)
 • TS EN 301 489-1 Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyospektrum Konuları – Radyo Cihazı ve Hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk Bağışıklık ve Yayılım Deneyleri
 • TS EN 12015, TS EN 12016 Asansörler, Yürüyen Merdivenlerde Kullanılan Kontrol Düzenekleri
 • TS EN 60974-10 Ark Kaynağı Cihazları
 • TS EN 62040-1, TS EN 62040-2 Kesintisiz Güç Sistemleri (KGS)
 • TS EN 62310-2 Statik Aktarma Sistemleri – Bölüm 2: Elektromanyetik Uyumluluk Şartları
 • TS EN 50293 Yol Trafik İşaret Sistemleri
 • TS 7425 EN 60730-1 Otomatik Kontrol Düzenleri
 • TS EN 50130-4 Elektromanyetik Uyumluluk – Yangın, Hırsız ve Genel Amaçlı Alarm Sistemleri için Bağışıklık Deneyleri
 • TS EN 50270 Yanıcı ve Toksik Gazları Algılayan Cihazlar
 • TS EN 61547 Genel Aydınlatma Amacıyla Kullanılan Cihazlar
 • IEC 60533 Gemilerdeki Elektrikli ve Elektronik Kurulumlar
 • TS EN 50121-3-2 Demiryolu Uygulamaları-Elektromanyetik Uyumluluk Bölüm 3-2: Tren – Avadanlık
 • TS EN 60255-26 Ölçme Röleleri ve Koruma Cihazları için Elektromanyetik Uyumluluk Kuralları
 • OIML R 117-1 Dinamik Sıvı Ölçüm Sistemleri
 • ISO 7637-2, ISO 7637-3 Otomotivlerde Kullanılan Elektrikli, Elektronik Cihazlar

EMC Laboratuvarlarında Gerçekleştirilen Bağışıklık Testleri

 • TS EN 61000-4-2 Elektrostatik Boşalmaya Karşı Bağışıklık (Havadan:2-16.6kV,Temasla:1-8kV)
 • TS EN 61000-4-3 Radyasyon Yoluyla Yayınlanan RF Elektromanyetik Alan Bağışıklığı (80MHz-1GHz,1-3-10V/m)
 • TS EN 61000-4-4 Elektriksel Hızlı Geçici Rejim/ Patlama Bağışıklığı(Güç Portlarına:0.5
 • 4kV,2.5kHz-5kHz ;Data Portlarına:0.25-2kV, 5kHz)
 • TS EN 61000-4-5 Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık(0.5-4kV aralığındaAçık Devre Gerilim Yükselmesi:1.2/50ms,Kısa Devre Akım Yükselmesi:8/20ms)
 • TS EN 61000-4-6 RF Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık (150kHz-230MHz aralığında;1,3,10 V seviyelerinde)
 • EN 61000-4-8: Şebeke frekanslı Manyetik Alan Bağışıklık(3,30 A/m)
 • TS EN 61000-4-11 Gerilim Çukurları,Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri ile İlgili Bağışıklık (%0.UT-%100.UT ‘de 0.05-9999ms sürelerinde)
 • TS EN 61000-4-12: Salınımlı Dalgalar Bağışıklık
 • TS EN 61000-4-18 Sönümlü Salınımlı Dalgalar Bağışıklık

EMC Laboratuvarlarında Gerçekleştirilen Yayınım Testleri

 • TS EN 61000-6-3,TS EN 61000-6-4 Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi(150kHz – 30MHz)
 • TS EN 61000-6-3,TS EN 61000-6-4 Yayılım Bozulması(30MHz-1GHz)
 • TS EN 61000-3-2 Harmonikler(2-40. Harmonik arası)
 • TS EN 61000-3-3 Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma(Kısa ve Uzun süreli)

Tokat Muayene ve Test kuruluşu olan firmamız Femko, Elektrik ve elektronik cihazların EMC testlerini uzman ekip ve ekipmanları ile testleri gerçekleştirmektedir. Tokat da EMC konusunda uzman olan firmamız istenildiği takdirde anında hızlı bir şekilde EMC testleri gerçekleştirmektedir.

Femko EMC Laboratuvarı olarak, akredite test hizmetleri sunan firmamızda yapılan her bir test için emc standartlarının tespiti ürün ailelerine bağlı olarak veya genel standartlar ışığında gerçekleştirilmektedir. Her ürün için yapılacak emc testleri ve uygulanacak test değerleri bu çerçevede belirlenmekte ve emc test fiyatları da yapılacak test çeşitliliğine göre belirlenmektedir. Akredite EMC testi yapan firmaların gerçekleştirdikleri emc deneyleri ve yapılan testler sonucunda elde edilen verilere göre sundukları emc raporları uluslararası geçerliliği olan bir resmiyet kazanmaktadır. Alanında uzman kadrosu ve gelişmiş yenilikçi test laboratuvarları ile profesyonel hizmetler sunan Femko, Avrupa birliği tarafından uluslararası tanınırlığı olan bir onaylanmış kuruluş olmasının yanı sıra gerek Türkiye’de gerekse dünya üzerinde bir çok firmanın test ve belgelendirme ihtiyaçlarına çözümler sunan akredite bir denetim kuruluşudur. Femko emc testi alanlarındaki çalışmalarını Türkak Akreditasyonu kapsamında gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.